PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÙNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai14:41:23 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai14:41:11 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai14:31:24 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10325
4Khách vãng lai14:04:36 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10316
5Khách vãng lai12:35:34 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
6Khách vãng lai12:32:21 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_gv_muon_chua_tra.aspx
7Khách vãng lai12:27:47 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
8Khách vãng lai12:11:00 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10330
9Khách vãng lai11:52:37 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
10Khách vãng lai11:31:15 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10330
11Khách vãng lai11:12:44 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15330
12Khách vãng lai10:03:13 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9659
13Khách vãng lai09:45:13 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
14Khách vãng lai09:29:39 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10342
15Khách vãng lai08:54:35 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
16Khách vãng lai07:39:50 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
17Khách vãng lai07:06:06 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9660
18Khách vãng lai06:44:09 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
19Khách vãng lai06:16:34 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai05:58:00 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
21Khách vãng lai04:24:01 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7461
22Khách vãng lai01:29:57 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=10331
16 11 2018